Δημήτρης Αντ. Κακούλας
Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός
Αρχιεπ. Μακαρίου 1, 82100, Χίος
Τηλ.: 2271022388
Κιν.: 6978486360
dkakoulas@yahoo.gr
Φωτογραφία Καταστήματος