Η εταιρεία από το 2004 ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη εκτέλεσης και λειτουργίας μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά τεχνικά έργα Παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ειδών θέρμανσης, ηλιακών συστημάτων, κλιματισμού, ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών.

Από το Φεβρουάριο του 2008 με την ιδιότητα του εργολήπτη Δημοσίων Έργων έχει εκτελέσει δεκάδες ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά – ενεργειακά έργα.

Το 2010 η επιχείρηση μπήκε στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχοντας υψηλής ποιότητας λύσεις σχετικά με την μελέτη, την προμήθεια, την κατασκευή και την λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στο διάστημα που η επιχείρηση δραστηριοποιείται έχει πραγματοποιήσει και θέση σε λειτουργία, με απόλυτη επιτυχία έργα συνολικής αξίας εκατομμυρίων ευρώ.